Home Aktualno ČISTOĆA I ZELENILO 10 godina se u Potkonju otpad odvozi tjedno; Istu...

ČISTOĆA I ZELENILO 10 godina se u Potkonju otpad odvozi tjedno; Istu raspodjelu imamo i u drugim naseljima gdje nema problema

342
SHARE

Kontaktirali smo Čistoću i zelenilo povodom pritužbi koje smo dobili od čitatelja iz Potkonja. Potkonje: „Nemamo prava na kante za smeće, a kontenjer nam stoji prekrcan danima“

Izjavu prenosimo u cijelosti:

Spremnici zapremine 1100 litara postavljaju se na javne povšine iz razloga što specijalno vozilo Društva ne može pristupiti samom objektu korisnika, iz nekoliko razloga, od kojih su najčešći ne mogućnost polukružnog okretanja na kraju ulice u kojoj se nalazi objekt korisnika, zatim širina i visina pristupnog puta pojedinom objektu, te imovinsko-pravni odnosi koji ne dozvoljavaju da se bez pisanog odobrenja može koristiti površina koja je u privatnom vlasništvu.

Kako je Društvu prvotni cilj osigurati svakom kućanstvu spremnike za prikupljanje svih frakcija otpada, iste smo uz najbolju namjeru željeli podijeliti i stanovnicima Potkonja te smo nakon nekoliko razgovora sa vlasnicima površina, na kojima bi se trebala okretati vozila Društva, naišli na ne odobravanje i zabranu prolaska privatnim zemljištem te sukladno navedenoj činjenici više nismo u mogućnosti osigurati pojedinačne spremnike svakom pojedinom kućanstvu iz gore navedenih razloga.

Stoga je naselju Potkonje (ulica Svetoga Ante, koja se proteže kroz cijelo naselje), Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin postavila na 6 lokacija spremnike zapremine 1100 litara, te jedan spremnik zapremine 1100 litara na samom groblju u Potkonju.

Navedene spremnike ćemo u što kraćem roku zaključati te ključeve podijeliti korisnicima koji će biti odgovorni za vrstu otpada koja se nalazi u istima.

Spremnici postavljeni uz prometnicu koja prolazi kroz naselje Potkonje, na postojeće lokacije postavljeni su isključivo iz gore navedenih razloga, te su na lokacije korisnika, gdje je god to bilo moguće, odnosno tamo gdje je moguć slobodan prolazak i okretanje specijalnog vozila, podijeljeni spremnici za miješani komunalni otpad zapremine 120 litara, te se one redovito, prema rasporedu, prazne i to jednom tjedno.

Ovakva „miješana“ raspodjela spremnika (1100 litara + 120 litara) uobičajena je u ruralnim naseljima, te istu raspodjelu imamo i u naseljima Kovačić, Ljubač, Oćestovo i Žagrović te do sada nismo imali problema s istim.

Predmetna lokacija spremnika zapremine 1100 litara (sa slike) ima svoju svrhu, a prilikom pražnjenja spremnika uočeno je kako se u spremniku nalazi otpad koji nije miješani komunalni otpad, već se radi o vrstama otpada koje nastaju prilikom čišćenja/renoviranja objekta, te ne možemo biti odgovorni za neredovitost odvoza, već se radi o nečijoj namjeri da bez dodatnog plaćanja odvoza glomaznog otpada, isti bez naknade odloži u spremnik koji nije postavljen za tu svrhu te samim tim onemogući ostalim stanovnicima, koji gravitiraju navedenom spremniku, daljnje odlaganje otpada u spomenuti spremnik, a za koji stanovnici uredno podmiruju račune.

Stanovnicima Potkonja je uredno dostavljen plan odvoza miješanog komunalnog otpada te svih vrsta reciklabilnog otpada, poslan im je poziv za preuzimanje besplatnih vrećica za reciklabilni otpad, koje su dužni sukladno planu odvoza odložiti uz spremnik za miješani komunalni otpad na javnoj površini, a sve sukladno planu odvoza.

Miješani komunalni otpad se iz naselja Potkonje odvozi svaki četvrtak sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i borazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina.

Proteklih 10 godina, naselju Potkonje otpad se odvozi jednom tjedno što je sukladno i Odluci o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Knina te je navedena učestalost odvoza kao takva dovoljna ako se ne dogodi da netko od stanovnika nepropisno ne odloži glomazni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad. Ako stanovnici Potkonja žele odvoz dva puta tjedno, za isto će morati podnijeti pisani zahtjev u prostorijama Društva te će se sukladno tome, kada dođe do naplate varijabilnog dijela cijene odvoza otpada, stanovnicima Potkonja naplaćivati odvoz dva puta tjedno za razliku od ostalih mjesta koja će plaćati odvoz samo jednom tjedno.

Ovim putem želimo skrenuti pozornost na činjenicu kako se otpad od čišćenja/renoviranja stambenog objekta odlaže u naručeni spremnik zapremine 5 m3, koji se može zatražiti u Čistoći i zelenilu d.o.o.

Također napominjemo kako smo osigurali da svako kućanstvo ima pravo jednom godišnje besplatno odložiti 2m3 glomaznog otpada, besplatno te za korištenje navedenog prava trebaju kontaktirati društvo Čistoća i zelenilo d.o.o.,a navedena usluga će biti izvršena u najkraćem roku.

Na kraju možemo samo još jednom napomenuti kako će Društvo Čistoća i zelenilo d.o.o., kao pružatelji javne usluge prikupljanja komunalnog otpada svaku reklamaciju pokušati ispraviti, odnosno ustanoviti o čemu se radi po pojedinoj prijavi, ali konkretna reklamacija je u potpunosti neutemeljena, odvoz je izvršen sukladno planu odvoza, a predmetni spremnik moguće je ponovo napuniti nedopuštenom vrstom otpada i sat vremena nakon što djelatnici Društva isprazne isti, ali u tom slučaju to više nije odgovornost Čistoće i zelenila d.o.o., već komunalnog redarstva Grada Knina, a na koncu i same ekološke svijesti onoga tko pravi komunalni nered te stanovnika koji uredno podmiruju svoje račune, a ne prijavljuju nepropisno odlaganje otpada od strane svojih susjeda, dopuštajući im da nepropisnim odlaganjem stvaraju lošu sliku o mjestu u kojem žive.