Home Gospodarstvo i ekonomija Oporavak gospodarstva, otvaranje radnih mjesta, primjena postojećih zakona – može se, ako...

Oporavak gospodarstva, otvaranje radnih mjesta, primjena postojećih zakona – može se, ako se hoće

448
0 Shares

Udruga Veronika Vere  za zaštitu žrtava pravosuđa, uz suradnju Hrvatske akademske zajednice domovine i dijaspore posljednjih četiri godine aktivno radi na primjeni postojećih zakona a radi zašitite nezakonito ovršenih, opljačkanih, diskriminiranih. Iz dosadašnjeg iskustva i prakse u Udruzi zaključuju  da  je u Hrvatskoj potrebno provesti  slijedeće aktivnosti  da bi  se potaklo zapošljavanje, obnovilo gospodarstvo, da bi se privukli investitori, i ne samo –„ trebalo bi, već  sustavno rade  na tome da se sve navedeno u programu  i ostvari  unutar postojećih okvira i zakona

 1. Dokazano je da se dugotrajnom aktivnošću može stati na kraj krupnim korupcijskim aferama. Ovo se neposredno dokazalo kroz raskrinkavanje kreditnih ureda-lihvara, koji su razotkriveni zahvaljujući zajedničkim djelovanjem građana, medija, policije i USKOK-a. Od Ministarstva financija se stoga očekuje da donese jedinstvenu odluku za poništenje nezakonitih ugovora o kreditu koji su sklopljeni posljednjih nekoliko godina sa kreditnim uredima i štedionicama iz Hrvatske i izvan nje koji su na području Hrvatske plasirali novac bez ikakvog nadzora, naročito iz razloga jer je upravo Ministarstvo financija bilo dužno pratiti tijek i kolanje novca, što nisu učinili, pa samim tim su izložili građane pravnoj nesigurnosti
 2. Pretvorba i privatizacija – može se riješiti Strategijom borbe protiv korupcije koju je Hrvatska usvojila još 2006 godine. U istoj je precizno opisan način kako se primjenom Europskog prava i Zakona o nezastarijevanju može riješiti problem kaznenih djela počinjenih tijekom rata, tj. kaznena djela  ne samo ratnog profiterstva već i pretvorbe i privatizacije.  Preduvjet gospodarskog oporavka je sankcionirati naglo obogaćene tajkune koji su svoje bogatstvo stekli jeftinom kupnjom dionica, ili neisplaćenim dionicama, ili kuponskom privatizacijom i oduzeti im oteto i nezakonito stečenu imovinu
 3. Potrebno je javno objaviti  popis svih nekretnina u vlasništvu države,  kao i imovine gradova u RH. Imovinu koja pripada državi ili nekom gradu, a koja je prazna i napuštena natječajem treba dati obrtnicima i malim poduzetnicima na korištenje za 1 kn mjesečno uz obvezu održavanja/obnovu tih objekata. Država tako smanjuje trošak a poduzetnici/obrtnici uz pomoć svojeg znanja, ili kapitala koji stvaraju – materijala mogu obnoviti povoljnije prostore  i doci do kvalitetnog i povoljnog prostora za rad. U Europi su poznate Ulice obrtnika ili starih zanata u kojima obrtnici imaju besplatan prostor radi prezentacije starih zanata i običaja. Turisti uživaju u takvom prizoru jer isti predstavlja  nacionalnu kulturu i tradiciju svakog grada.
 4. Proizvođače je nužno osloboditi PDV-a pri kupnji repromaterijala.  Naime, proizvođači  plaćaju PDV pri kupnji sirovine čime financiraju državu, dok država njima rijetko kad, ili nikad ne povrati taj preplaćeni PDV. Uvoznici pak su u povlaštenom položaju jer odmah nakon uvoza mogu zatražiti PDV natrag. Zato u Hrvatskoj uvoz cvijeta, a proizvodnje gotovo da i nema.
 5. Nužno je hitno zatražiti ocjenu ustavnosti predstečajne nagodbe – koja je pljačka gora od pretvorbe i privatizacije – u ime svih ujedinjenih udruga i političkih stranaka. Postojeće postupke potrebno je obustaviti. Država treba  promijeniti  postupak rješavanja nagomilanog duga  na način da dugovanja pretvori u kapital, odnosno u državno vlasništvo (bez oprosta glavnice),  koje će, ako vlasnici dugova ne budu uredno servisirali državu iz proizvodnje, dati na prodaju u obliku dionica zainteresiranima. To je jedino pošteno.
 6. Ovršni zakon treba promijeniti vodeći računa o socijalnom statusu građana. Građani su nezaštićeni, ovrhe se provode unatoč nezakonitosti ugovora o kreditu sklopljenim sa štedno kreditnim zadrugama iz zemlje i inozemstva, i domaćim kreditnim uredima.  Ovršni zakon treba podjednako ovršenicima davati i prava i obveze.  Osim toga, prijedlog je da Ovršnim zakonom bude predviđeno da se vlasnici jedine nekretnine ne mogu deložirati, naročito ne na prisilan i neljudski način, već da upravo ovršenici imaju pravo prvokupa u ovršnom postupku, uz uvjete kakve ima i neki drugi kupac. Najam nekretnine kroz period od 6 mjeseci, kako to predlaže Ministarstvo pravosuđa samo bi produžilo agoniju i otežalo i ovako težak život građanima.  Osim toga, ovrhovoditelje treba zakonom obvezati na provedbu sudske nagodbe i prije nego li se pokrene ovršni postupak i postupak prodaje nekretnine dražbom.
 7. Imunološki zavod – tvrtka od strateške vrijednosti  za RH u teškom je položaju. Ponuda Luke Rajića, kao i pogon koji su poslikali novinari u Popovači,  jasno ukazuje na njegove namjere u dosluhu sa državom od samog početka. Nemoguće je da bi netko izgradio cijeli pogon za preradu krvnih pripravaka a da ne bi prethodno imao čvrste garancije od nekog  tko to može – dakle Vlada, Država ili Gajnik. Postaviti pitanje kaznene odgovornosti i poduzeti potrebne mjere.
 8. Zakon o udrugama treba mijenjati na način – da sve udruge moraju imati minimalno jednog zaposlenog. Upravljanje novcem kroz udruge mora biti jednako praćeno kao u d.o.o. ili d.d.
 9. Poticanje poljoprivrede –  prijavljenima  na zavodu za zapošljavanje a koji imaju vlastitu zemlju- treba dati jednogodisnju naknadu – jednokratno za pokretanje vlastite proizvodnje umjesto mjesečne naknade na Zavodu za zapošljavanje. Time se osigurava početni kapital.
 10. Nužno je osnovati agenciju za registriranje poljoprivrednih proizvoda i prodaju istih robnom razmjenom  – kupnja – prodaja. Država treba imati jedinstveni Fond koji će otkupljivati proizvode od poljoprivrednika, odmah im isplatiti njihov novac  i voditi brigu o ravnomjernom odnosu uvoza-izvoza, što sve mora biti i kvalitetno  osigurano i zajamčeno poput Agencije koja trenutno jamči za povrat ušteđevine pri stečaju banaka,  i sl.  Deficitarne proizvode uvesti, dok one koje Hrvatska proizvodi  ne, odnosno treba potencirati izvoz. To mora biti politika Vlade, a ne individualna procjena proizvođa i obrtnika, odnosno tajkuna.
 11. Hrvatska još nema Strategiju gospodarskog razvoja niti Strategiju zapošljavanja, nema usvojene  Zakon o zaštiti jamaca, Zakon o zaštiti zviždača i dr prijeko potrebne zakone,  dok su bivše zemlje Jugoslavije u tome daleko naprednije, pa čak i Republika Srpska.  Ne treba puno pameti niti energije da bi se ti zakoni iz Bosne i Hercegovine npr. suradnjom prekopirali i usvojili u RH.  Na tom području Udruga Veronika Vere surađuje sa Udrugom “Zviždač” iz BiH, koji su uspjeli izboriti se za Zakon o zaštiti zviždača u BiH koji je stupio na snagu u prosincu 2013. godine
 12. Strani investitori će doći u Hrvatsku tek kada profunkcionira pravna država. U tom smjeru treba biti uporan u inzistiranju na primjeni  postojećih Zakona koji i nisu toliko loši, kao i pravnu zaštitu investitora koji su potpuno nezaštićeni. Ministru Orsatu Miljeniću predloženo je da u svrhu zaštite zemljišno knjižnog prava i vlasništva promptno uvede postupak u kojem će javni bilježnici prilikom ovjere istodobno provjeravati status nekretnine, isprintati z.k. uložak i priložiti ga ugovoru o kupoprodaji i nakon prodaje odmah neposredno, dok je stranka još u javnobilježničkom uredu  poslati u Gruntovnicu zabilježbu prodaje nekretnine. Originale šalje kasnije. To je jedini način zaštititi građane.
 13. Zakon o legalizaciji još je jedan od oblika pljačke građana. Stoga treba zatražiti ocjenu ustavnosti od Ustavnog suda. Zakon je čista prijevara, potpuno nelegalan jer omogućuje legalizaciju objekata na tuđem zemljištu, na nesređenom zemljišno knjižnom stanju i ne uvodi red u nekretnine. Isto treba riješiti na sasvim drugačiji način – Javnim natječajem pozvati vlasnike zemljišta koji još nisu upisani u zemljišne knjige da predaju prijedlog za uknjižbu, i u roku od trideset dana nakon javne objave da se mogu javiti osobe koje imaju nešto protiv uknjižbe ili polažu neko pravo. Ako se nitko ne javi,  posjednik se upisuje kao vlasnik. Tada se može pristupiti legalizaciji, vodeći računa o tome da su većina građana već platila komunalne priključke pa je nezakonito i neustavno da ih plaćaju opet
 14. Nezaposleni mladi – su trenutno najveći problem i treba osmisliti program kojim će mladi moći usavršiti svoju struku i položiti pripravnički ispit kako bi se osposobili za samostalan posao-  unutar postojećih okvira, i uz volontersku odnosno plaću uz pola radnog vremena. To je bolje od potpune nezaposlenosti. Programima sa drugim državama i našim iseljenicima potrebno je provoditi kulturnu razmjenu studenata i mladih stručnjaka koji bi u inozemstvo odlazili na usavršavanje, dok bi djeca naših iseljenika došli u Hrvatsku upoznati domovinu i naučiti jezik.
 15. Za provedbu projekata  na poticanju uzgoja kamilice, koprive, lana, konoplje,  duda, kestena, bazge, i dr. domaćih autohtonih kultura koje su tražene,  i kod nas i u svijetu potrebno je osnivati zadruge putem kojih će se moći i povući sredstva iz Europskih fondova
 16. Osobni bankrot građana – nikako ne dozvoliti. Iz dosadašnje prakse stečajni upravitelji su najveći pljačkaši koji postoje. Uz uvođenje i stečajnog upravitelja za privatnu imovinu – svaki čovjek spasti će na prosjački štap.
 17. Pred sudovima, HOK, HGK, raznim agencijama i drugim organizacijama zakonom je regulirano da se može započeti postupak mirenja i prije pokretanja sudskog spora, za vrijeme sudskog spora i pri kraju. Postupak mirenja pred sudom ne košta ništa, a pred drugim organizacijama manje nego sudski spor. To je jedan od načina kako se sudska parnica može brzo okončati, uz obostrano popuštanje.   Ovo treba primijeniti i na ovršenike nad čijom imovinom se provodi dražba. Ovrhovoditelje Odlukom ili Zakonom treba prisiliti da prihvaćaju nagodbe sa ovršenicima radi rješavanja problema, a ne potencirati deložacije i prisilna iseljenja uz angažiranje brojne policije koju plaća hrvatski narod.
 18. Potrebno je uputiti službeni upit – u kojoj je fazi, odnosno zahtijevati ju, istraga oko poslovanja HBOR-a, Fonda za razvoj, Fonda za privatizaciju – brojnih državnih agencija. Svaka od transakcija koje ove instititucije plasiraju – moraju biti javno objavljene i transparentne.
 19. U suradnji sa Udrugom nezadovoljnih i diskriminiranih građana RH ishodovano je Rješenje za besplatnu pravnu pomoć – čak četiri odvjetnika, te je donešen  Program za saniranje stanja u pravosuđu – temeljem prijedloga ovih dviju udruga. Planira se da će do kraja 2014 godine ove dvije Udruge ponuditi besplatnu pravnu pomoć građanima uz angažiranje čak 20 odvjetnika. O ovom programu  više na stranici Udruge UDNG –  www.udng.hr.

 

Za feral,  Udruga Veronika Vere

 

 

 

0 Shares