Home Knin Poziv na redovnu godišnju skupštinu nogometnog kluba “Dinara”

Poziv na redovnu godišnju skupštinu nogometnog kluba “Dinara”

98
SHARE
bty

Nogometni klub Dinara poziva svoje redovite članove na redovnu godišnju skupštinu koja će se održati u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine s početkom u 18:00 sati, u dvorani Veleučilišta Marka
Marulića, na adresi Kralja Petra Krešimira IV 30, Knin.

Uvjet za sudjelovanje na redovnoj skupštini je plaćena redovna članarina za 2018. godinu (najkasnije jedan dan prije) u iznosu od 100,00 HRK u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te opis
plaćanja.

Zainteresirani za materijale za skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu tajnik@nkdinara.hr, a najmanje tri dana prije održavanja skupštine.

Podaci za uplatu članarine:
NK Dinara Knin
ERSTE IBAN: HR6524020061100870773
Opis plaćanja: Redovna članarina za 2018. godinu
Iznos: 100,00 HRK