Home Aktualno Skoro 1,5 milijuna kuna EU sredstava za nabavu dvokomornog komunalnog vozila

Skoro 1,5 milijuna kuna EU sredstava za nabavu dvokomornog komunalnog vozila

142
0 Shares

Sukladno  Odluci o financiranju, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kojom se utvrđuje financiranje projekta „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“ (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0016) iz sredstava Kohezijskog fonda (KF), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja dana 05. listopada 2020. godine potpisao je  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“  s korisnikom Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.827.806,30HRK, a iznos sufinanciran  sredstvima  EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda (KF) iznosi 1.424.960,00 HRK. 

Razdoblje provedbe projekta je od 20.08.2020. do  20.08.2021. godine.

Kroz 12 mjeseci trajanja projekt će unaprijediti sustav gospodarenja otpadom i poslovanje poduzeća Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin u pružanju javne usluge odvojenog prikupljanja  otpada na području grada Knina. Kroz projekt će se nabaviti dvokomorno komunalno vozilo kojim će se prikupljati odvojeni otpad u kombinaciji papir-staklo, papir-plastika i staklo-plastika, čime će se povećati brzina prikupljanja reciklabilnog otpada, smanjiti troškovi davatelja usluge te količina otpada na odlagalištima. Projektom se smanjuje emisija štetnih plinova nabavom vozila koje omogućuje istovremeno prikupljanje i odvoz otpada do reciklažnog dvorišta u Kninu. Projekt uključuje medijsku kampanju informiranja građana o održivom gospodarenju otpada za održivi razvoj.

Kontakt osoba za više informacija: Voditeljica projekta Mihaela Dmitrović, e-mail: mihaela@ciz.hr.
Za više informacija o EU fondovima i natječajima, posjetite internet stranicu www.strukturnifondovi.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF)

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Čistoća i zelenilo d.o.o.

Sponzorirani članak

0 Shares