Home Aktualno Sve „blagodati“ MHE Krčić – Procjena utjecaja na okoliš

Sve „blagodati“ MHE Krčić – Procjena utjecaja na okoliš

571
SHARE
ORaH Knin

Feral News u posjedu je cijelog elaborata MHE Krčić sa procjenom utjecaja na okoliš, koji baca „novo svjetlo“ na cijelu priču, ali otvara i neka nova pitanja.

Projekt izgradnje HE podijeljen je na dvije faze, od kojih je prva faza dovršena 1988.godine a riječ je o  agregatu biološkog minimuma i prosječne godišnje proizvodnje od 1 GWh. Osnovna funkcija ovog postrojenja je napajanje vlastite potrošnje buduće hidroelektrane te ispust voda biološkog minimuma iz planirane akumulacije. Zbog Domovinskog rata u RH druga faza hidroelektrane nije završena, već su započeti samo građevinski radovi manjeg opsega.

krcic odobrenje zupanijaHEP sada želi dovršiti cijeli projekt kojim bi se izgradila hidroelektrana godišnje proizvodnje od 38 GWh, a sve s „blagoslovom“ i sukladno uvjetima korištenja, uređenja i zaštite prostora prostornog plana Šibensko-kninske županije (»Službeni vjesnik« ŠKŽ 04/13) i prostornog plana uređenja grada Knina (»Službeni vjesnik« ŠKŽ 03/05).

Cijeli tok i dolina Krčića s rijekom Krkom čine jedinstveni hidrografski sustav, a Topoljski slap s vrelom Krke svakako je najatraktivnija točka kninske okolice, točka koja će po procjeni Elaborata postai još „svjetlija“.

„Konzilij“ znanstvenika i biologa studiozno je zaključio kako hidroelektrana „Krčić“ neće ugroziti staništa ptica, riba i riječnih rakova i rakušaca.  Jedino su šišmiši (možda) upitni …

Izgradnjom nasute brane uzvodno od slapa formirat će se akumulacijsko jezero zapremine 640.000 m3, a sa kninske tvrđave ubuduće ćemo moći gledati slap i tijekom ljeta, što će po Elaboratu pozitivno utjecati na turizam i sam Krčić kao turističku znamenitost grada Knina.

Konstantano i cjelogodišnje prelijevanje vode iz akumulacijskog jezera imati će pozitivan utjecaj na sedrotvorne organizme čime će se spriječiti urušavanje sedrenih barijera. Naime, tijekom par sušnih mjeseci dolazi do odumiranja sedrotvornih organizama što dovodi do urušavanja sedri, zaključuju znanstvenici u studiji utjecaja na okoliš.

Formiranjem akumulacionog jezera očekuje se i pozitivan utjecaj na vodoopskrbu šireg Kninskog područja, što će uzrokovati promjene u percepciji važnosti i svrhe ovog područja kod lokalnih stanovnika  a kako se navodi u Elaboratu, sve navedeno dodatno će pojačati izraziti turističko-rekreativni potencijal kanjona i izvora rječice Krčić.

Planiranom rekonstrukcijom cestovne infrastrukturne mreže i izgradnje zamjenskih objekata poboljšati će se životni uvjeti stanovništva uz akumulaciju.

Određeni broj radnih mjesta tijekom izgradnje i korištenja objekta pozitivno će djelovati na prihode i standard stanovništva, a nije zanemariva niti činjenica da će hidroelektrana puniti i kninsku gradsku blagajnu sukladno Zakonom reguliranoj naknadi za rad hidroelektrana.

No, iako je očigledno da studija ima pozitivan stav prema izgradnji HE, u istoj se napominju i neki negativni čimbenici, između inih negativan i trajan utjecaj na lokalnu cestovnu mrežu, uz izmještanje stare „Napoleonske“ ceste na novu visinsku kotu u dužini 1,5 km.

Nadalje, studija zaključuje kako će donji tok rječice Krčić promijeniti svoj sadašnji karakter iz povremenog vodotoka u trajnu stajaćicu, što će dovesti do gubitka postojeće prirodnosti i promjene biodiverziteta staništa. No, znanstvenici zaključuju kako je prirodnost postojećim zahvatima kaptaže izvora Krke već narušena.

Vizure užeg područja također će biti izmijenjene – izgradnja strojarnice MHE Krčić predviđena je na prostoru koju trenutno zauzimaju napušteni i urušeni objekti i napušteno staro ribogojilište.

ScreenShot300

Nakon ograđivanje užeg prostora planirane strojarnice spriječiti će se slobodan prolaz s desne strane Krke, no riječ je o prostoru na kojem se trenutno nalaze napušteni, urušeni objekti, zaključuje se u Elaboratu.

Zahvat ne bi trebao imati značajan negativan utjecaj na neometan pristup lijevoj obali Krke do izvora odnosno do slapa Krčić, a izgradnjom se otvara mogućnost krajobraznog uređenja i povećanja boravišnih kvaliteta lijeve obale.

Za kraj, studija smatra kako nije moguće isključiti potencijalno negativan utjecaj zahvata gradnje HE na – šišmiše, koji su zakonom zaštićena vrsta.

vizija HE Krčić
vizija HE Krčić

 

Feral news