Home Vijesti Završna faza provedbe Projekta „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada...

Završna faza provedbe Projekta „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Kninu“ čiji je nositelj Čistoća i zelenilo d.o.o.

217
0 Shares

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF)
Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Čistoća i zelenilo d.o.o.
Za više informacija o EU fondovima i natječajima posjetite internetsku stranicu www.strukturnifondovi.hr

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA je 1.827.806,30 HRK 
IZNOS EU SUFINANCIRANJA je 1.424.960,00 HRK

Projekt  je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Nakon provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti (E-VV 1/20), te sklopljenog Ugovora o kupoprodaji dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, dana 02.08.2021. godine Dobavljač je isporučilo dvokomorno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada društvu Čistoća i zelenilo d.o.o.o., (Naručitelj).

Primopredaji vozila prisustvovali su predstavnici Naručitelja, Dobavljača, te predstavnici jedinice lokalne samouprave.

Provedene su informativno- izobraznih aktivnosti za građane u u naseljima Radljevac, Ljubač, Potkonje, Oćestovo, Polača, Vrpolje, Plavno, Strmica, Žagrović, Kninsko polje, Kovačić i Golubić (24.05.2021.- 13.08.2021.), a završni tjedan (16.08.2021.-20.08.2021.) se provode na području Grada Knina. Tijekom informativno- izobraznih aktivnosti građanima se dijelio promotivno–informativni materijal na info pultu, te vršila edukacija o odvojenom prikupljanju otpada. Građani su informirani o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, prednostima održivog kruženja otpada u svrhe poboljšanja resursa gospodarenja otpadom kroz medijsku kampanju informiranja građana.

Projektom se unapređuje sustav gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojeno sakupljenog otpada, te posljedično i kroz doprinos smanjenu količine otpada koji se odlaže na odlagališta. 

Projekt  je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta je od 20.08.2020. do  20.08.2021. godine.

Kontakt osoba za više informacija: voditeljica projekta Mihaela Dmitrović, e-mail: mihaela@ciz.hr.

Sponzorirani članak

0 Shares